محققان كره جنوبی به روشی دست یافتند كه می‌تواند جنسیت جنین را در هفته پنجم بارداری تشخیص دهد.

همه می‌دانند كه جنسیت جنین از همان لحظه لقاح مشخص می‌شود، درست وقتی كه مادر، هنگام لقاح حامل كرموزوم ایكس باشد؛ اما كنجكاوی زیاد والدین مبنی بر دانستن جنسیت فرزندشان گاهی باعث بروز چنین مشكلاتی در سلامت می‌شود.

در حال حاضر مادران می‌توانند توسط اكو در 3 ماهه دوم بارداری نوع جنسیت جنین خود را تشخیص دهند یا با انجام آزمایش‌هایی در حدود 11 هفتگی دوران حاملگی، جنسیت فرزند خود را دریابند كه در آن با گرفتن آمینوسنتز (مایع كیسه آب جنین) جنسیت جنین مشخص می‌شود، اما هر دو این آزمایش‌ها می‌تواند بسیار خطرناك و از سوی دیگر با خطر سقط جنین همراه باشد.


ادامه مطلب