از خودخواهی كودكان تا پرخاشگری آنان یك قدم فاصله است.

تحقیقات جدید روان‌شناسان نشان می‌دهد كودكانی كه بیش از حد به خودشان اطمینان دارند، رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری نسبت به سایر همسالانشان از خود بروز می‌دهند. حتی این كودكان شرمساری خود را نیز با خشم و پرخاشگری نشان می‌دهند.

نوجوانان و كودكانی كه اعتماد به نفس ​ طبیعی دارند این نیاز را احساس نمی‌كنند كه با رفتارهای پرخاشگرانه و خشن از خود محافظت كنند.

برای جلوگیری از خودخواهی و پرخاشگری كودكان بهتر است با ترتیب‌اثر ندادن به رفتارهای آنان و عدم نشان دادن حساسیت به داد و فریادهایشان به آنها بفهمانید هر كسی حق خاصی دارد و نمی‌توان با قلدری سهم دیگران را گرفت

متاسفانه برخی والدین بر اثر خستگی در مقابل پرخاشگری كودكان خود كوتاه می‌آیند و هرچه می‌خواهند به او می‌دهند. همین رفتارها پرخاشگری و قلدری در كودكان را تقویت می‌كند. اما بزودی كودك با اجتماعی روبه‌رو می‌شود كه در مقابلش آنقدر‌ها هم انعطاف‌پذیر نخواهد بود.

 منبع: جام جم


ادامه مطلب