مرکز کنترل و پیشگیری امراض آمریکا ( CDC ) در گزارش جدیدی اعلام کرد: شمار کودکان مبتلا به اوتیسم در این کشور طی سالهای اخیر افزایش یافته است.

طبق آمار جدید این مرکز، در آمریکا تقریبا از هر ۸۸ کودک یک مورد ابتلا به اختلال طیفی اوتیسم شناسایی شده است که رقم فوق تا این تاریخ بالاترین آمار ثبت شده محسوب می شود. بر اساس مطالعات جدید مرکز کنترل و پیشگیری امراض آمریکا، میزان شیوع اختلالات طیفی اوتیسم در بین کودکان پسر، تقریبا ۵ برابر بیشتر از کودکان دختر است به طوری که از هر ۵۴ کودک پسر در آمریکا یک نفر به این اختلال مبتلا می شود.

طبق آمار اخیر تعداد کودکان مبتلا به اختلالات طیفی اوتیسم در ایالت آلابامای آمریکا یک کودک از هر ۲۱۰ کودک و در ایالت اوتا یک کودک از هر ۴۷ کودک برآورد شده است. هم چنین بالاترین نرخ ابتلا به این اختلال در بین کودکان سیاه پوست و اسپانیایی تبار مشاهده شده است. در این مطالعه که در هفته نامه مرکز کنترل و پیشگیری امراض آمریکا تحت عنوان «بیماری مرگ و میر» به چاپ رسیده، نرخ نسبی ابتلا به اوتیسم در ۱۴ منطقه این کشور ارائه شده است.

اصطلاح اوتیسم یا در خودفرورفتگی به کودکانی اطلاق می شود که با دنیای بیرون از لحاظ نگاه، گفتار، رفتار و ارتباط عاطفی با افراد هیچ ارتباطی ندارند.

این سندرم (نشانه) معمولاً از دوران کودکی و در دو سطح قبل از دو و نیم سالگی و بعد از سه سالگی بروز می کند. شاخصه اصلی این بیماری این است که این کودکان گفتار ندارند و یک کودک عادی در یک سالگی تک واژه، در ۱۶ و ۱۵ ماهگی جملات کوتاه بدون فعل و در سه تا چهار سالگی تقریباً زبان شبه بزرگسالان را دارد، ولی اوتیسم ها این روند تحول گفتار را طی نمی کنند و حتی در چهار سالگی کلمات را در حد چند واژه به کار می برند.

ویژگی دوم آنها علاوه بر محدودیت خزانه لغات به کارگیری ضمایر به صورت معکوس است مثلاً من گفتم تو گفتی و یا اینکه جملات دیگران را عیناً تکرار می کنند.این کودکان حتی قبل از این که گفتار پیدا کنند قادر به نگاه کردن مادر و تعقیب او با حرکات چشم و لبخند زدن هم نیستند.

منبع: پزشکان بدون مرز