محققان كره جنوبی به روشی دست یافتند كه می‌تواند جنسیت جنین را در هفته پنجم بارداری تشخیص دهد.

همه می‌دانند كه جنسیت جنین از همان لحظه لقاح مشخص می‌شود، درست وقتی كه مادر، هنگام لقاح حامل كرموزوم ایكس باشد؛ اما كنجكاوی زیاد والدین مبنی بر دانستن جنسیت فرزندشان گاهی باعث بروز چنین مشكلاتی در سلامت می‌شود.

در حال حاضر مادران می‌توانند توسط اكو در 3 ماهه دوم بارداری نوع جنسیت جنین خود را تشخیص دهند یا با انجام آزمایش‌هایی در حدود 11 هفتگی دوران حاملگی، جنسیت فرزند خود را دریابند كه در آن با گرفتن آمینوسنتز (مایع كیسه آب جنین) جنسیت جنین مشخص می‌شود، اما هر دو این آزمایش‌ها می‌تواند بسیار خطرناك و از سوی دیگر با خطر سقط جنین همراه باشد.

محققان كره جنوبی به روشی دست یافتند كه به كمك آن مادران آینده می‌توانند دیگر بیش از این منتظر نمانند. هم‌اكنون محققان دانشكده پزشكی سئول به روشی دست یافته‌اند كه می‌تواند جنسیت جنین را در هفته پنجم بارداری مشخص كند و این كار، تنها با یك آزمایش بسیار ساده خون صورت می‌پذیرد. برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای محققان نمونه‌های خونی 203 زن باردار را كه در دوره اول حاملگی بودند، مورد آزمایش قرار دادند كه نتیجه این تحقیق در نشریه «فرداسیون» انجمن بیولوژی آمریكا به چاپ رسیده است كه طی آن تشخیص جنسیت جنین با اندازه‌گیری میزان 2 آنزیم در خون این زنان صورت می‌گیرد. آنزیم «دی وای اس 4» و دیگری آنزیم «جی ای پی دی اچ» كه در خون زنان باردار یافت می‌شود.

محققان معتقدند كه این روش بسیار امیدواركننده است، زیرا با كمك آن می‌توان جنسیت جنین را در هفته‌های نخستین بارداری به سهولت تشخیص داد.

به این ترتیب والدین می‌توانند بدون ترس از آسیب‌های احتمالی ناشی از سایر روش‌های تشخیصی از جمله سونوگرافی، با آرامش خاطر تنها در 5 هفتگی جنین، از جنسیت كودك خود مطلع شوند.

منبع: جام جم