یک پژوهش جدید نشان می دهد رویا دیدن در خواب به انسان کمک می کند که تجربیات عاطفی ناگوار یا خاطرات دردناک زندگی را به دست فراموشی بسپرد یا از شدت آن بکاهد.

پژوهشگران دانشگاه برکلی ایالت کالیفرنیای آمریکا پژوهشی را بر روی 35 جوان انجام داده و میزان فعالیت مغز آنها را با استفاده از عکسبرداری "
MRI " در جریان خواب اندازه گیری کردند.

در این پژوهش آمده است: مغز در یکی از مراحل خواب به نام مرحله رویا دیدن یا مرحله حرکت سریع چشم  فرایند حیاتی مربوط به تنش و فشار را متوقف می کند و به ساختارسازی دوباره تجربیات عاطفی دردناک گذشته فرد می پردازد و تلاش می کند که آنها را محو کرده یا از شدت آن خاطرات ناگوار بکاهد.

بر پایه این گزارش، این نتایج تفسیری قانع کننده درباره دشواری زیادی که سربازان برای رهایی از خاطرات دردناک گذشته متحمل می شوند، ارائه می دهد.

نتایج این پژوهش همچنین تفسیر منطقی درباره تکرار این کابوسهای طولانی مدت سربازان و نقش آن در کاستن از آن خاطرات دشوار می دهد و تفسیر قانع کننده ای برای این سوال قدیمی که چرا خواب می بینیم، ارائه می کند.

متیو ووکر، استادیار دانشگاه برکلی در رشته روانشناسی و اعصاب به عنوان یکی از محققان این پژوهش گفت: رویا دیدن یک نوع درمان شبانه برای انسان است و می توان گفت که به مانند مرحمی از شدت تجربیات روانی ناگوار انسان در زندگی می کاهد.

منبع: سلامت نیوز