در ابتدای شروع علائم اولیه، این كودكان افراد خانواده خود را آزار می‌دهند و با گذشت زمان اسباب زحمت اطرافیان و اقوام خود می‌شوند. معمولا رفتار كودك بیش‌فعال غیرقابل كنترل است. به عنوان مثال ممكن است این كودك تمام ظروف شكستنی منزل را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از بین ببرد.

در حقیقت این كودكان متوجه این موضوع هستند كه این وسایل برای استفاده خانواده لازم است، اما احتمال دارد زمانی كه به ظرفی دست می‌زنند، در بین عمل حركتی خود به فكر حركتی دیگری باشند و بی‌اختیار آن ظرف را به زمین بیندازند. در این شرایط است كه با مقاومت و تذكر شدید والدین و اطرافیان مواجه می‌شوند و به دلیل این كه قصد شكستن ظرف را نداشتند، از این برخوردهای والدین خود دلزده و ناراحت می‌شوند. بنابراین ممكن است عكس‌العمل نامناسبی انجام دهند و حالت‌های غیرطبیعی به خود گیرند و به مرور در اثر تذكرها و گاهی تنبیه‌های مختلف، با همبازی‌های خود درگیر شوند به طوری كه اعمال ضداجتماعی او به طور مشخصی قابل مشاهده باشد. طبق آمار و مستندات كشورهایی مانند آمریكا، هم‌اكنون بیش از 50 درصد نوجوانان زندانی جزو كودكان بیش‌فعال بوده‌اند. طبق این نظریه، این كودكان ابتدا خواستار انجام خطایی نبوده اما با ملامت و سرزنش اطرافیان مواجه شده‌اند و بتدریج به علت انجام كارهای ناشایست مكرر از مدرسه اخراج شده و كار به مسائل و رفتارهای غیرقانونی كشیده شده است. این مساله در كودكان با ضریب هوشی بالاتر بیشتر دیده می‌شود. بنابراین در صورت درمان‌نكردن زودرس چنین كودكانی، از هر دو نفر آنها یك نفر می‌تواند به سمت كارهای غیرقانونی كشیده شود.

 منبع: جام جم